MFAS

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब राजपत्रित अधिकारी संघटना

विभागीय समिती

मुंबई विभाग
 • श्री.शिवशंकर गिरी, अध्यक्ष
 • श्रीमती वर्षा भोसले, उपाध्यक्ष
 • श्रीमती श्रध्दा मराठे, कार्यवाहक
 • श्री.मच्छिंद्र इंगळे, कोषाध्यक्ष
कोंकण विभाग
 • अध्यक्ष
 • उपाध्यक्ष
 • कार्यवाहक
 • कोषाध्यक्ष
पुणे विभाग
 • अध्यक्ष
 • उपाध्यक्ष
 • कार्यवाहक
 • कोषाध्यक्ष
नाशिक विभाग
 • अध्यक्ष
 • उपाध्यक्ष
 • कार्यवाहक
 • कोषाध्यक्ष
औरंगाबाद विभाग
 • अध्यक्ष
 • उपाध्यक्ष
 • कार्यवाहक
 • कोषाध्यक्ष
अमरावती विभाग
 • अध्यक्ष
 • उपाध्यक्ष
 • कार्यवाहक
 • कोषाध्यक्ष
नागपूर विभाग
 • अध्यक्ष
 • उपाध्यक्ष
 • कार्यवाहक
 • कोषाध्यक्ष