MFAS

महाराष्ट्र वित्त व लेखा सेवा गट ब राजपत्रित अधिकारी संघटना

आपल्या सेवेशी आम्ही कायम तत्पर आहोत. आम्हाला संपर्क करण्यासाठी कृपया खालील फॉर्मचा उपयोग करावा:

  पदाधिकारी संपर्क :
  • श्री. शिवाजी शेलार, अध्यक्ष 
  संपर्क पत्ता :

  द्वारा- श्री.एस.के.शेलार,
  ब-113/6, शासकीय वसाहत,
  वांद्रे (पुर्व), मुंबई 400 051.

  ई-मेल पत्ता :
  • General Quiries: care@mfas.in
  • Technical Quiries : mahindraa@mfas.in
  अधिकृत संकेतस्थळ :

  https://www.mfas.in